Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Ysgol Y Goedwig

 

Croeso cynnes i adran Ysgol y Goedwig dysgu adref. 

Mae yna 4 her i chi trio, ond cyn dechrau mae'n bwysig mynd dros y rheolau.

 

Hello and welcome to our Home learning Forest School, there are 4 exciting challenges for you all to try below, but first it is important that we go over the rules. 

 

Rheol 1. Cofiwch golli eich dwylo ar ôl pob gweithgaredd.

Rule 1. Remember to wash your hands after every activity.

 

Rheol 2.  Peidiwch cyffwrdd ag unrhywbeth dydych chi ddim yn siwr ohono.

Rule 2. Do not touch/pick anything you are not sure of.

 

Rheol 3. Sicirhewch rydych yn mwynhau a cael lot o hwyl,tynnwch luniau a chofiwch rhoi ar Dojo i ni gyd gweld.

Rule 3. Make sure to have lots of fun, take photos and post them on Dojo for us all to see. 

 

Heriau yr Tymor / Challenges of the Term

 

Her 1

Challenge 1

Coron Dant-y-Llew - Dandelion Crown

 

 

Beth am geisio creu Coron Dant y Llew, trwy neille plethu yr blodau a tynnu yn dyn neu allwch greu twll bach a edafu nhw trwy yn tebyg ir llun uwchben. Mae yna glip youtube uchod i helpu os hoffech trio techneg plethu.

 

What about trying to create a Dandelion Crown, you can either do this by plating and adding a dandelion each fold or you could make a small hole and thread each dandelion through similar to the picture above. If you would like to try plating we have included a youtube demo below to help. 

Have fun and we cant wait to see you photos on Dojo!

 

 

Coron Dant y Llew - Dandelion Crown

Her 2

Challenge 2

 

Helfa Natur - Nature Scavenger Hunt

 

 

Beth am ceisio helfa am wahanol gwrthrychau naturiol gan trefnu yn eu lliwiau, rhestrwch pa lliwiau rydych wedi allu ffindio gan nodi trwy gludo ar bapur neu allwch creu bocs bach gan defnyddio bocs wyau wag.

 

What about going on a colour scavenger hunt, you could list your findings by gluing them on paper in order of colour or you could use an empty egg box to store and organise your colorful objects.

Remember to take photos and upload your nature hunt rainbows on to Dojo! 

 

Her 3

Challenge 3

Assault course / Rhas rhwystrau

 

Beth am trio creu rhas rhwystrau yn eich gardd?

Profi eich cydbwysedd ac eich ystwythder wrth aros adref a chwaraae yn yr gardd, tybed beth allwch chi ffindio i creu eich cwrs?

i gweneud y cwrs yn anoddach ceisiwch cydbwyso cwpan llawn dŵr neu gofynwch i eilod och teulu i amseri chi.

 

Why not try to create a garden assault course ?

Test your balance and agility while staying close to home, What can you find to create an assault course in your garden?

You could make it more challenging by carrying a cup of water or asking someone to time you! You could even try indoors using cushions.

 

Have a go and remember to upload any videos and pictures to Dojo!

Syniadau am eich rhas rhwystrau / Ideas for you garden assault course

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Her 4

Challenge 4

 

Creu llun gan defnyddio cyfryngau naturiol / Create a picture using natural media only.

 

 

Mae'r llun uchod wedi cael ei creu gan arlunydd Cy Twombly, Mae e ddim ond yn defnyddio cyfryngau naturiol. Oes modd i chi creu llun gan defnyddio techneg tebyg i fe?

Cofiwch gofyn i oedolyn cyn pigo unrhywbeth dydch chi ddim yn siwr o.

 

The painting above was created by an American artist called Cy Twombly, the artist only uses natural media to create his art. Using similar methods to him can you try to create a piece of art using only the media from your garden?

Remember if you are unsure of anything you see to pick please make sure to ask an adult before doing so!

 

Please upload your finished piece to Dojo!

 

Syniad or Wefan Wild life Watch!

 

Dulliau wahanol o greu adnoddau Naturiol - Diffrent ways of creating natural media.

.

Arbrofion Gweithgareddau a Heriau 

Experiments, Activities and Challenges 

Sach Streon Allanol

Outdoor Story Sacks

Wythnos Gweithredu Gwyrdd

Go Green Week 

22.06.2020 - 26.06.2020

 

Mae Maint Cymru, elusen wedi ei lleoli yng Nhymru sy'n gweithio i warchod coedwigoedd,cysylltuu cymuedau ac ysbrydoli gweithredu ar yr hinsawdd, yn gwneud rhywbeth gwahanol eleni wrth ddathlu Diwrnod Gwyrdd 2020 drwy gyflwyno rhaglen i'ch catref sy'n llawn o weithgareddau a'u themau'n ymwneud â choedwigoedd glaw.

 

Gelli'r cyrchu'r gweithgareddau am ddim o'r gwefan Sizeofwales, gan gychwyn gyda Diwrnod Coedwigoedd Glaw y Byd ar dydd Llun 22ain o Fehefin gan orffen gyda'r Diwrnod Gwyrdd ar dydd Gwener 26ain o Fehefin.

 

Size of wales, the welsh charity working to secure forests, connect communities and inspire climate action, is doing something different for this year's Go Green Day 2020 by delivering a programme full of rainforest themed activities to your home.

 

The activities will be free to access from the website Sizeofwales, and begin with world rainforest day on Monday 22nd June and culminate with Go Green Day on Friday 26th June.  

 

 

Wild Life Watch

 

Tafleni Gweithgareddau

Activity Sheets

 

Mae'r wefan yma yn llawn syniadau wych a tafleni gweithgareddau allwach trio.

This website has loads o amazing fun activities to try, here are a few activity sheets below. 

Enjoy!

 

Cliciwch fan hyn i mynd syth ir wefan ar tudalen gweithgareddau i weld mwy!

Click here to go straight to the activity web page for more fun activity sheets and ideas!

 

 

Wildlife Wednesdays

 

 

Pob Dydd Mercher, bydd yr wefan Wild Life Watch yn llwytho fideo newydd i YouTube, Dyma'r clip mwyaf ddiweddar i chi o dan.  Os hoffech chi gwilio mwy cliciwch ar yr link uchod.

 

Every Wednesday Wild Life Watch will upload a new and exciting video to there You tube Channel. Here is the most recent video, If you would like to watch more please click on the link below.  

 

 

Youtube Link - Wild life Wednesdays

Wildlife Wednesday: How to make a bird feeder!

Join Fiona from London Wildlife Trust as she shows you how to make bird feeders from items you can find around the home! Download our garden bird spotting sh...

Her 30 dydd - Dechrau ym mis Mehefin

30 days Wild Life Challenge - Starting in June 

 

Mae'r menter Wild Life Trust wedi creu pecyn or enw 30 days challenge, bwriad yr pecyn yw i chi cwblhau un gweithgaredd  pob dydd trwy gydol or mis Mehefin. Os hoffech chi trio yr her ma, Rydw i wedi lwytho yr holl pecyn ir wefan, ac pob dydd bydd garden "Random Acts of Wildness" newydd yn cael ei llwytho ir wefan yma ac i Dojo i chi cael cynnig arnynt.

Mae'r wefan wedi gofyn os ydych chi yn gallu postio lluniau o chi yn gwblhau eich her yr dydd ac llwytho i neille tudalen Instagram, Trydar neu facebook

Cofiwch cynnwys #30dayswild ac hefyd #YGGCalonyCymoedd 

 

Wild Life Trust has created a free 30 day challenge pack for all children, full of exciting and interesting activities to try outdoors, Through out June the your child/ren will be able to complete a daily outdoor activity by using the Random act of Wildness cards for inspiration and ideas. Every day through out June a new card will be uploaded to the website and to Dojo, for you child/ren to have a go at. The pack also includes a calendar to track your activities through out the month and note what acts of wildness you have done.

Wild Life Trust have also asked kindly that if possible could you upload any photos/Videos of your child/ren completing there daily challenge to either the twitter, instagram or facebook group. Remember to add the #30daysWild and also add #YGGCalonYCymoedd 

 

Joiwch !!

30 days Wild - Random Acts of Wildlife Cards - 1af o Fehefin / 1st of June

30 Day's Wild - Random Acts of Wildness Cards - 2ail o Fehefin / 2nd of June

Cyflwyniad byr yn edrych ar beth yw Ysgol y Goedig - An Introduction to Forest School

Top