Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gweithgareddau/Activities

1. Caneuon Eisteddfod.

Beth am ddysgu un o’r caneuon Eisteddfod ai ffilmio i anfon at eich athro/athrawes.

  • Y Pyped - J.Eirian Jones (Unawd)

  • Y Darlun (Dwy Law Yn Erfyn) - Davey Davies / T.Rowland Hughes (deuawd) 

 

How about learning one of the Eisteddfod songs and filming it to send it to your teacher. 

  • Y Pyped - J.Eirian Jones (Unawd)

  • Y Darlun (Dwy Law Yn Erfyn) - Davey Davies / T.Rowland Hughes (deuawd) 

2. Dysgu Caneuon Mewn Cymeriad 

Mae 'Mewn Cymeriad' wedi lansio sianel YouTube. Mae saith o ganeuon gwahanol ar gael, oll am wahanol gymeriadau neu stori o hanes Cymru – Yr Arglwydd Rhys; Barti Ddu; Llywelyn ein Llyw Olaf; Owain Glyndŵr; Mordaith y Mimosa; Dic Penderyn, a’r Chwyldro Diwydiannol. Beth am ddefnyddio'r is-deitlau i gyd-ganu a dysgu'r geiriau.

 

'Mewn Cymeriad' has launched a YouTube channel. There are seven different songs available, all about different characters or a story of Welsh history – Yr Arglwydd Rhys; Barti Ddu; Llywelyn ein Llyw Olaf; Owain Glyndŵr; Mordaith y Mimosa; Dic Penderyn, a’r Chwyldro Diwydiannol.  How about using the subtitles to singing along and learn the words.

3.  Cyfansoddi Cerddoriaeth 

Beth am ddefnyddio apiau/Gwefannau virtual piano, guitar neu ddrymiau i greu cerddoriaeth eich hun? 

How about using the virtual piano,guitar or drums apps/websites to make your own music?

4. Creu Offerynnau 

Defnyddiwch bethau sydd gennych chi yn y tŷ i greu offerynnau.

Use things that you have in the house to make instuments.

HIT SONGS OF 2014 - PERFORMED WITH HOUSEHOLD ITEMS

Other than my voice, the sounds in this medley were made using only things I found at my friend's house in the Netherlands while I was visiting. 😊 2015 versi...

Top