Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Dant y Llew

Croeso i ddosbarth Dant y Llew:

 

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar ein dosbarth ni.

 

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd remote learning website. Here you will find information on how support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

Bwydlen Dysgu o adref / Home Learning Timetable

Trosolwg Pythefnosol 2 - wythnos yn dechrau 27.04.20 / Fortnightly Overview 2 - week commencing 27.04.20

Geiriau sillafu Set 15 - wythnos yn dechrau 27.04.20 Spelling words Set 15 - week starting 27.04.20 Gwaith Estynedig / Extension Work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau / Write sentences with your words.

Geiriau sillafu Set 16 - wythnos yn dechrau 04.05.20 Spelling words Set 16 - week starting 04.05.20 Gwaith Estynedig / Extension Work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau / Write sentences with your words.

Trosolwg Pythefnosol 3 - wythnos yn dechrau 11.05.20 / Fortnightly Overview 3 - week commencing 11.05.20

Geiriau sillafu set 17 - wythnos yn dechrau 11.05.20 Set 17 spelling words - week starting 11.05.20 Gwith Estynedig / Extension work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'r geiriau. / Write sentences with the words.

11.05.20 Recordiad Tasg Llythrennedd. Recording of Literacy Task.

12.05.20 Recordiad Tasg Rhifedd - Cyfesurynnau / Recording of Numeracy Task - Co-ordinates

18.05.20 Recordiad Tasg Llythrennedd. Recording of Literacy Task.

18.05.20 Geiriau Sillafu Set 18 / Spelling Words Set 18. Gwaith Estynedig - ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau. Extension work - write sentences with your words.

19.05.20 Recordiad Tasg Rhifedd - Dadansoddi siartiau bar / Recording of Numeracy Task - Interpreting bar charts

Top