Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Dant y Llew

Croeso i ddosbarth Dant y Llew:

 

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar ein dosbarth ni.

 

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd remote learning website. Here you will find information on how support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

17.07.20 Recordiad Tasg Llythrennedd - Stori Recorded Literacy Task - Story

16.07.20 Recordiad Tasg Llythrennedd / Recorded Literacy Task Task - Cwis / Quiz

16.07.20 Recordiad Tasg Rhifedd / Recorded Numeracy Task - Gwerth lle / Place Value

15.07.20 Tasg Llythrennedd / Literacy Task - Chwilair Tabl 5 / 5 Times Table Wordsearch

15.07.20 Recordiad Tasg Rhifedd - Tablau / Recorded Numeracy task -Tablau

14.07.20 Tasg Llythrennedd / Literacy Task Chwilair Ein Hardal Ni - Ysgrifennu brawddegau Wordsearch - Our Local Area - Write Sentences

14.07.20 Recordiad Tasg Rhifedd / Recorded Numeracy Task - Tynnu mewn colofnau - heb gario (2) / Subtracting in columns - without exchanging (2) Taflen ychwanegol

13.07.20 Tasg Rhifedd / Numeracy Task

13.07.20 Tasg Llythrennedd / Literacy Task

10.07.20 Y Coblynnod a’r Crydd / The Shoemaker and the Elves Gwers 9 / Lesson 9 Stribed comig / Comic strip

09.07.20 Y Coblynnod a’r Crydd -The Shoemaker and the Elves - Gwers 8 / Lesson 8 - Rhan 3, map stori, symudiadau / Part 3, story map and movements.

09.07.20 Tasg Rhifedd - Newid o £1 / Numeracy Task - Change from £1

08.07.20 Gwers Llythrennedd - Y Coblynnod a’r Crydd / The Shoemaker and the Elves Gwers 7 / Lesson 7 - Creu symudiadau / Make movements

08.07.20 Tasg Rhifedd - Bondiau Rhif i 100 / Numeracy Task Number Bonds to 100 Tasg estynedig - Cyfrif mewn lluosrifau o 2, 5 a 10 / Extension task - Counting in multiples of 2, 5 and 10 - There is a separate 100 square if you prefer to colour straight onto the slide.

07.07.20 Gwers 6 - Llythrennedd 'Y coblynnod a'r Crydd' (Gyda recordiad o'r ail-ran o'r darlleniad). Lesson 6 - Literacy 'The Shoemaker and the Elves') ( With a recording of the second part of the story)

07.07.20 Recordiad Tasg Rhifedd -Talgrynnu (2) Recorded Numeracy Task - Rounding up and down (2)

06.07.20 Recordiad Geiriau Sillafu Set 24 - Set 24 Spelling Words Recording

06.07.20 Gwers Rhifedd Amser 3 - Numeracy Lesson Time 3

02.07.20 Gwers Llythrennedd / Literacy lesson

02.07.20 Tasg Rhifedd / Numeracy task. Yn dilyn y wers tablau ddoe, cwblhewch y taflenni lluosi. Following the times tables lesson yesterday, complete the multiplication sheets

01.07.20 Recordiad Tasg Rhifedd ' Tablau' Recorded Numeracy Task ' Times Tables'

30.06.20 Recordiad Tasg Llythrennedd ' Y Coblynnod a'r Crydd' - Gwers 2 Literacy Recorded Task ' The Shoemaker and the Elves' - Lesson 2

30.06.20 Recordiad tasg rhifedd - 'Tynnu' Numeracy recorded task - 'Subtracting'

29.06.20 Recordiad Tasg Rhifedd / Numeracy Recorded Task

29.06.20 Recordiad Tasg Llythrennedd / Literacy Recorded Task

29.06.20 Geiriau sillafu Set 23 gyda recordiad - Set 23 Spelling Words with recording

Fideo i'ch croesawu yn ôl/A video to welcome you back

Still image for this video

Celf a chrefft Miss Wooten / Arts and Crafts with Miss Wooten

Still image for this video
Llong danfor / Submarine

Celf a chrefft gyda Miss Wooten / Arts and Crafts with Miss Wooten

Still image for this video
O dan y mor / Under the sea

23.06.20 Recordiad tasg rhifedd - Talgrynnu Recorded numeracy task - Rounding numbers

22.06.20 Geiriau Sillafu Set 22 Spelling words

22.06.20 Recordiad Tasg Llythrennedd Literacy Recording Task

Celf a Chrefft gyda Miss Wooten / Arts and Crafts with Miss Wooten

Still image for this video
Cranc / Crab

Celf a Chrefft gyda Miss Wooten / Arts and Crafts with Miss Wooten

Still image for this video
Morfarch

16.06.20 Recordiad tasg rhifedd - Rhifau Coll. / Numeracy task recording - Missing Numbers. Larlwythwch y ddogfen a'i chwarae ar Slide Show. Cwblhewch y dasg ar y sleid ac ar ddarn o bapur. Download the document and play it on Slide Show. Complete the task on the slide and on paper.

15.06.20 Recordiad tasg llythrenned / Literacy recording task. Lawrlwythwch y ddogfen. Gwrandewch ar y stori a chwblhewch map stori. Download the recording. Listen to the story and complete the story map.

Geiriau Sillafu Set 21 / Set 21 Spelling words

15.06.20 Trosolwg Pythefnosol 5 / Fortnightly Overview 5

Fideo 3

Still image for this video

11.06.20 Fideo 2

Still image for this video

11.06.20 Gwaith Celf a Chrefft Miss Wooten / Miss Wooten's Arts and Crafts

Still image for this video
Mae tri fideo gwahanol yn dangos sut i greu: / There are 3 three videos showing how to make:
Mor-leidr plat papur / Pysgodyn sy'n nofio / Parot plat papur.
Paper plate pirate / swimming fish / Paper plate parrot.

09.06.20 Recordiad Tasg Rhifedd / Numeracy task recording. Cyflwyniad i dynnu mewn colofnau / Introduction to subtracting in columns.

08.06.20 Geiriau Sillafu Set 20 / Set 20 Spelling Words

08.06.20 Recordiad tasg Llythrennedd / Literacy task recording.

02.06.20 Recordiad tasg Rhifedd / Numeracy task recording

01.06.20 A allech chi ddarllen y dogfennau canlynol sy'n ymwneud ag adroddiadau diwedd blwyddyn os gwelwch yn dda. Mae yna weithgaredd i'w gwblhau erbyn dydd Gwener 19eg o Fehefin.. Diolch. Please could you read the following documents concerning the end of year reports. There is an activity to complete by June 19th. Thank you.

01.06.20 Recordiad Tasg Llythrennedd / Recorded Literacy Task 'Yr Helfa Drysor'

Geiriau Sillafu Set 19 - 01.06.20 Set 19 Spelling words

Trosolwg Pythefnosol 4 01.06.20 Fortnightly Overview 4 01.06.20

19.05.20 Recordiad Tasg Rhifedd - Dadansoddi siartiau bar / Recording of Numeracy Task - Interpreting bar charts

18.05.20 Geiriau Sillafu Set 18 / Spelling Words Set 18. Gwaith Estynedig - ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau. Extension work - write sentences with your words.

18.05.20 Recordiad Tasg Llythrennedd. Recording of Literacy Task.

12.05.20 Recordiad Tasg Rhifedd - Cyfesurynnau / Recording of Numeracy Task - Co-ordinates

11.05.20 Recordiad Tasg Llythrennedd. Recording of Literacy Task.

Geiriau sillafu set 17 - wythnos yn dechrau 11.05.20 Set 17 spelling words - week starting 11.05.20 Gwith Estynedig / Extension work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'r geiriau. / Write sentences with the words.

Trosolwg Pythefnosol 3 - wythnos yn dechrau 11.05.20 / Fortnightly Overview 3 - week commencing 11.05.20

Geiriau sillafu Set 16 - wythnos yn dechrau 04.05.20 Spelling words Set 16 - week starting 04.05.20 Gwaith Estynedig / Extension Work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau / Write sentences with your words.

Geiriau sillafu Set 15 - wythnos yn dechrau 27.04.20 Spelling words Set 15 - week starting 27.04.20 Gwaith Estynedig / Extension Work - Ysgrifennwch frawddegau gyda'ch geiriau / Write sentences with your words.

Trosolwg Pythefnosol 2 - wythnos yn dechrau 27.04.20 / Fortnightly Overview 2 - week commencing 27.04.20

23.03.20 Bwydlen Dysgu o adref 1 / Home Learning Timetable 1

Top