Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Bysedd y Cwn

Croeso i ddosbarth Bysedd y Cwn

 

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar gyfer ein dosbarth ni.

 

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cynoedd

remote learning website.

Here you will find information on how to support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

Fideo i’ch croesawu yn ôl/A video to welcome you back

Still image for this video

Gwybodaeth adroddiadau / Report information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyn hanner tymor / Before half term

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sillfu am yr hanner tymor/ Spelling for the half term

Newid Canran i Ffracsiwn

Sut ydych yn newid canran fel 49% i fod yn ffraciswn?

Newid degolyn i fod yn ffracsiwn

Sut i newid degolion, fel 0.7, 0.24 a 0.375, i fod yn ffracsiynau. (Lefel 6.)

Newid Rhwng Canran a Degolyn

Sut ydych yn newid canran i fod yn ddegolyn, neu newid degolyn i fod yn ganran? (Lefel 6.)

Top