Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Wellbeing / Lles

Drws agored / Open door: 

 

Bore Iau 9 - 9:30

Mae gan Mrs Flower a Mrs Jones bolisi drws agored.

Rydym yn croesawu’r cyfle i Rieni/Gwarcheidwaid gyfarfod a mynegi unrhyw bryderon am eich plentyn/plant ar sail un-i-un.

 

Thursday morning's 9 - 9:30

Mrs Flower and Mrs Jones have an open door policy.

We welcome Parents/Guardians the opportunity to meet and express any concerns' regarding your child/children

on a one - to - one basis.

Top