Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Dosbarth Lafant

Dosbarth Lafant

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar ein dosbarth ni.

 

 

 

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd remote learning website. Here you will find information on how support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

 

Fideo i’ch croesawu yn ôl/A video to welcome you back

Still image for this video

Gwaith wythnos 13/7/20-17/7/20/Work for the week 13/7/20-17/7/20

Gwaith wythnos 6/7/20-10/7/20/Work for the week 6/7/20-10/7/20

Gwaith wythnos 29/6/20-3/7/20/Work for the week 29/6/20-3/7/20

Gwaith wythnos 22/6/20-26/6/20/Work for the week 22/6/20-26/6/2020

Gwaith wythnos 15/6/20-19/6/20/Work for the week 15/6/20-19/6/20

Gwaith wythnos 8/6/20-12/6/20/Work for the week 8/6/20-12/6/20

Gwaith wythnos 1/6/20-5/6/20/Work for the week 1/6/20-5/6/20

Wythnos Caredigrwydd / Kindness Week

Gweithgareddau Wythnos Caredigrwydd

Gwaith wythnos 18/5/20-22/5/20/Work for the week 18/5/20-22/5/20

Gwaith wythnos 11/5/20-15/5/20/Work for the week 11/5/20-15/5/20

Gwaith wythnos 20/04/20 / Work for the week 20/04/20

Sialens yr wythnos / Challenge of the week

Eich sialens wythnos yma bydd i gysylltu gyda ffrind trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall hwn fod yn galwad ffon, ebost, llythyr neu unrhyw ffordd arall o'ch dewis ond maen rhaid cynnal y sgwrs cyfan yn Gymraeg. Cofiwch i anfon tystiolaeth ar dojo. 

 

This week's challenge is to contact a friend through the medium of Welsh. This could be a telephone call, email, letter or any other way of your choice but the entire conversation must be in Welsh. Remember to send evidence of the challenge on dojo. 

Gwaith pythefnos cyn pasg/ Work for the period before Easter

Top