Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Sach Stori Rydyn ni'n mynd i hela Arth

Croeso i Sach Stori Rydyn ni'n mynd i hela Arth!

Mae'r pecyn yma yn llawn gweithgareddau sydd yn cysylltu gyda'r stori. Bwriad y pecyn yw i'ch plentyn joio sessiwn agored a amser stori tu allan yn yr awyr iach.

 

Hello and Welcome to your Going on a Bear Hunt Story Sack !

This pack is full of fun activities and ideas that are all connected to the story, the purpose of the pack is that your child will enjoy some fun activities and story time outside in the sun!

 

 

 

 

Stori Rydyn ni'n mynd i hela Arth

Rydyn ni'n mynd i hela Arth

Syniadau a Gweithgareddau 

Creu map or stori - Create a map of the story

 

 

Ceisiwch creu map or stori gallwch defnyddio unrhyw dull neu adnodd hoffech.

Try and create a map of the story, you could use what ever choice of media you would like.

 

 

Taflen creu map story

Chwarae 1,2,3,ble wyt ti ?

Play 1,2,3 Where are you?

 

Gofynwch i oedolyn cyddio tedi a gweld os allwch ffindio.

Ask an adult to hide a teddy bear and go on your very own bear hunt!

 

1,2,3 Where are you..........? 1,2,3 Ble wyt ti? ..............

Pic nic gyda tedi

Teddy bears Pic-nic

 

 

Allwch cael pic-nic gyda ted yn yr gardd, gofynwch i oedolyn os galwch defnyddio pots neu pans hen ac cer allan a creu bwyd picnic gan defnyddio eich dychymyg a adnoddau o gwpas chi erenraifft mwd,glaswellt,tywod a dŵr.

Neu allwch helpu creu pic-nic go iawn a helpu oedolyn cogion yr bwyd fallau allwch creu cacenau, neu allwch helpu rhoi menyn ar bara yn barod i creu brechdan.

DIY Mud Kitchen

Creu Banoculars - Make Banoculars 

 

 

Ceisiwch creu banoculars er mwyn defnyddio wrth chwarae gêm 1,2,3 ble wyt ti? 

Try and make a pair of banoculars to use whilst going on your bear hunt and playing 1,2,3 where are you?

sut i creu Binoculars - How To Make Binoculars

 

Llwybr synhwyrau - Sensory walk

 

 

Gan cyfeirio at yr llyfr allwch creu llwybr synhwyrau, gofynwch ich plentyn cerdded ar hyd yr llwybr ac wrth i nhw cerdded gofyn i nhw pa rhan or llyfr mae nhw yn?

By using the book going on a bear hunt create a path using different objects/media to create diffrent scenes from the book. Then ask your child to walk along the path, using there feet they should be able to detect where they are in the book. for example for the snow scene you could put something frozen on the floor and ask your child to walk over it, for the mud you could use watered down mud, paint anything that will feel squishy and squelchy under her/his feet.

 

 

Lloches Arth - Bear Den 

 

 

Ceisiwch adeladu den / Ogof  ir arth cysgu mewn.

Build a Bear tent / Cave for teddy to live in

Wefanau a gweithgareddau

defnyddiol

Twinkle

 

The imagination tree

 

School time Snippets

 

 

 

 Tafleni defnyddiol - Useful worksheets

 

Top