Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Ysgrifennu cerdd diemwnt / Write a diamante poem

Defnyddiwch y Pwerwbynt sydd wedi'i atodi am gymorth / Use the attatched PowerPoint for support

Ysgrifennu Cerdd Diemwnt

 

Tasg 1: Nodweddion cerdd diemwnt/ edrych ar enghreifftiau o gerddi diemwnt i gael ysbrydoliaeth.

  • Rydw i wedi ychwanegu enghraifft o gerdd diemwnt

 

Tasg 2: Casglu syniadau ar gyfer y gerdd gyda’r thema ‘O dan y mor’:

  • Llenwch y taflen gwaith i gasglu syniadau
  • Ansoddeiriau
  • Berfau
  • Geiriau perthnasol i’r testun

Gallent defndyddio thesawrws fel gymorth i ddarganfod syniadau ar gyfer eu cherddi.

Tasg 3: Ysgrifennu’r gerdd

 


Writing a Diamond Poem

Task 1: Diamond poem features / look at examples of diamond poems for inspiration.

- I have attached an example of a diamond poem

Task 2: Collect ideas for the poem with the theme 'Under the Sea':

- Fill in the work sheet to gather ideas

- Adjectives

-s relevant to the text

They could use a thesaurus to help find ideas for their poems.

Task 3: Write the poem

 

Top