Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Home Learning

Gweithgareddau Dysgu o bell Nadoligaidd/ Christmas Home Learning Activities

How to access HWB via Playstation and X Box

Key Workers Emergency Cover Questionnaire

Return To School Questionnaire

Neges Ewyllys Da Yr Urdd 2020/ The Urdd's Peace and Goodwill Message 2020

Holiadur Dysgu Gartref

Home Learning Questionnaire

Annwyl rieni/gofalwyr,

Fel ysgol, rydym yn ceisio cefnogi ein teuluoedd i orau ein gallu yn ystod yr adeg rhyfedd hon. Er mwyn sicrhau ein bod yn llwyddo, a fyddech mor garedig a llenwi yr holiadur isod. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni.

 
Dear parents/carers,
As a school we are striving to support our families as best we can during these strange times. In order for us to succeed in this, we would very much appreciate your opinion. Could you therefore complete a short questionnaire. The link is attached below.

 

 

 

 

Mae'r link uchod i unrhyw plant sydd yn derbyn cymorth ysgol ar gyfer SALT.

The link below is for any children and parents that access SALT support in school. 

 

Cliciwch fan hyn i fynd syth ir wefan Speech and Language Link am rhieni

 

Click here to go straight to the Parent Portal on the Speech and Language link website.

 

 

 

 

Gweithgaredd Didoli Dychwelyd i'r ysgol yn ddiogel / Sorting activity to return to school safely

How to log in to Hwb, Google Classroom, Office 365 and J2E

Still image for this video

Creuwch gerdyn Penblwydd i gapten Tom.

Cystadleuaeth Ddylunio 'Llunio Fy Stryd'

Design Competition 'Shape My Street'

 

                                                  

Her Y Pasg!

Easter Challenge!

                                    

 

Mae'n debygol y bydd Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd yn cael ei thrasnewid i fod yn ysbyty dros dro i gefnogi pobl gyda'r Coronafeirws. Bydde fe yn wych petawn ni yn gallu helpu codi calonnau pawb trwy greu lluniau enfys ar gyfer yr ysbyty.

Beth am ddefnyddio papur A4 i greu posteri a negeseuon positif. Bydd angen lamineiddio'r posteri os yn bosib (gallwn gwneud hwn yn yr ysgol).  Ebostiwch eich posteri at Mrs Coulthard CoulthardC4@hwbcymru.net          Dyddiad cau: Dydd Gwener Ebrill 17eg 2020.

 

It is likely that the Principality Stadium in Cardiff is going to be turned into a temporary hospital to help people with the Coronavirus.  It would be great if we could help cheer everyone up by creating a rainbow picture for decoration, in order to keep all of the patients smiling.

You will need to get crafty with an A4 piece of paper, to produce your best rainbows and messages of positivity.  These will need to be laminated, so please bear this in mind (we can do this at school). Email your pictures to Mrs Coultahard    CoulthardC4@hwbcymru.net    Closing date: Friday 17th April 2020.

Gweithgareddau'r Pasg

Dyma casgliad o weithgareddau hwyl gallwch wneud dros wyliau'r Pasg!

 

Easter Activities

Here is a selection of fun activities and ideas for the Easter holidays!

 

13 FUN AND CUTE EASTER DIYs

Easter is next weekend! Can you believe it? Time flies! Cute grass in the eggshels, napkin bunnies and naturally dyed eggs! Check out these great decoration ...

10 Amazing #Easter Craft Ideas | Easter Crafts Compilation | Easter Crafts for Kids

10 amazing #Easter craft ideas that you can make at home. In this DIY craft video we have compiled the top 10 Easter craft ideas from Little Crafties that an...

Top