Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Home Learning

Hysbysfwrdd

Notice Board 

Holiaduron / Questionairs

Return To School Questionnaire

Holiadur Dysgu Gartref /Home Learning Questionnaire

Annwyl rieni/gofalwyr,

Fel ysgol, rydym yn ceisio cefnogi ein teuluoedd i orau ein gallu yn ystod yr adeg rhyfedd hon. Er mwyn sicrhau ein bod yn llwyddo, a fyddech mor garedig a llenwi yr holiadur isod. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni.

 
Dear parents/carers,
As a school we are striving to support our families as best we can during these strange times. In order for us to succeed in this, we would very much appreciate your opinion. Could you therefore complete a short questionnaire. The link is attached below.

 

Gweithwyr Allweddol / Keyworkers

Key Workers Emergency Cover Questionnaire

Dychwelyd nôl i ysgol / Returning to school 

Top