Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff/Staff Addysgu

 

Staff

Safle / Position

Mrs Catrin Coulthard

Prifathrawes / Headteacher ( Designated Safeguarding Lead) 

Miss Emma Bartlett

Dirprwy Brifathrawes / Deputy Headteacher/ SLT/ ALNCo ( Designated Safeguarding Lead) 

Mrs Laura Lewis

Athrawes & UDR / Teacher & SLT 

Mrs Gwawr Pearce

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Rhian Cornish

Athrawes  y Bas ADY/ Teacher for the ASD base

Miss Elin Morgan

Athrawes / Teacher

Miss Rhian Jones

Athrawes / Teacher

Mr Sion Lewis

Athro / Teacher 

Mrs Rachel Pearson

Athrawes / Teacher 

Miss Rhian Lewis-Davies

Athrawes / Teacher 

Miss K TitleyAthrawes CPA / PPA Teacher

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO 

 

 

Support Staff/Staff Cefnogol

 

Staff

Safle / Position

Miss Kimberly Kelly 

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Elizabeth Martin

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu
Miss Portia YoungLearning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu
Mrs Donna NashLearning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Lucy Morgan

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Hannah Kembery / Miss Portia Young 

Ymyrraeth / Interventions
Miss Kirsty ThomasWellbeing Officer / Swyddog Lles ( Designated Safeguarding Lead) 
Mrs Lianne JonesWellbeing Officer / Swyddog Lles ( Designated Safeguarding Lead) 
Miss Keeley Burroughs

SNSA 

Mrs R Thomas 

Swyddog Gweinyddol/Admin officer

 

 

Swyddogion Diogelu/Safeguarding Officers

 

Mrs C CoulthardDesignated Senior Person
Miss E BartlettDesignated Senior Person
Miss K ThomasDesignated Deputy Person
Mrs L Jones Designated Deputy Person
Miss K BurroughsDesignated Deputy Person

 

 

Site Manager/Rheolwr safle

 

Andrew 

 

 

Kitchen Staff/Staff Cegin

 

Alison ChinnockHead Cook/Prif gogydd
Nicola OwenLunchtime Supervisor/Goruchwyliwr Amser Cinio

 

 

Volunteers /Gwirfoddolwyr

 

Miss J Hunt
Top