Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff/Staff Addysgu

 

  
Staff

Safle / Position

Mrs Catrin Coulthard

Prifathrawes / Head teacher 

Miss Emma Bartlett

Dirpwy Brifathrawes / Deputy Head teacher Dros Dro / SLT/ ALENCO

Mrs Laura Lewis

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Miss Rhian Jones

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Rhian Cornish

Athrawes  y Bas ADY/ Teacher for the ASD base

Miss Elin Morgan

Athro / Teacher

Miss Dawn Davis

Athrawes / Teacher

Mr Sion Lewis

Athrawes / Teacher 

Miss Mercedes Pearcey

Athrawes / Teacher 

Miss Rhian Lewis-Davis

Athrawes / Teacher 

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO 

 

 

Non- Teaching Staff

 
Mrs Rachel Thomas  Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Mr Andrew Owen Swyddog Safle / Premises Officer

Mrs N. Owen

Mrs. R. Morton

Mrs  K. Williams

Miss E. Morgan

Lunchtime Supervisory Assistants/Menywod Cinio

 

Top