Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff/Staff Addysgu

 

  
Staff

Safle / Position

Mrs Catrin Coulthard

Prifathrawes / Headteacher 

Miss Emma Bartlett

Dirpwy Brifathrawes / Deputy Headteacher/ SLT/ ALNCo

Mrs Laura Lewis

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Miss Rhian Jones

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Rhian Cornish

Athrawes  y Bas ADY/ Teacher for the ASD base

Miss Elin Morgan

Athro / Teacher

Miss Dawn Davies

Athrawes / Teacher

Mr Sion Lewis

Athro / Teacher 

Miss Mercedes Pearcey

Athrawes / Teacher 

Miss Rhian Lewis-Davis

Athrawes / Teacher 

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO 

 

Support Staff/Staff Cefnogol

  
Staff

Safle / Position

Miss Clea Carey

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Kimberly Kelly 

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Rachel Elder

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Elizabeth Martin

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Shannon Wootten 

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Ffion Johnson

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Mr Samuel Jukes

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Lucy Morgan

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Mrs Ruth Morton

Learning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu
Miss Emily MorganLearning Support Officer / Swyddog Cynorthwywydd Dysgu

Miss Kirsty Thomas

Wellbeing Officer / Swyddog Lles

Mrs Lianne Jones

Wellbeing Officer / Swyddog Lles
Miss Hannah KemberyPPA / CPA
Miss Keeley BurroughsIntervention Support / Cynorthwywydd Ymyrraeth
Mrs Martine HowellSpecial Needs Support Assistant / Cynorthwywydd Cymorth Anghenion Arbennig
Mrs Donna NashSpecial Needs Support Assistant / Cynorthwywydd Cymorth Anghenion Arbennig

Non- Teaching Staff

 

Mrs Rachel Thomas Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Mr Andrew OwenSwyddog Safle / Premises Officer

Miss Nicola Owen

Lunchtime Supervisory Assistant/Menyw Cinio

 

Top