Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff/Staff Addysgu

 

   
Staff

Safle / Position

Mrs Ceri Llewellyn

Prifathrawes / Head teacher 

Mrs Catrin Coulthard

Dirpwy Brifathrawes / Deputy Head teacher

Miss Jenny Davies

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Ms Kirsty Williams

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Rhian Cornish

Athrawes  y Bas ADY/ teacher for the ASD base

Miss Rhian Jones

Athro / Teacher

Miss Laura Thomas

Athrawes / Teacher

Miss Emma Bartlett

Athrawes & UDR / Teacher & SLT/ ALENCO

Miss Hannah Kembery

Ymyrraeth / Intervention 

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO

Miss Elizabeth Martin

Cynorthwydd / LSO

Miss Shannon Wootten 

Cynorthwydd / LSO

Miss Clea Carey

Cynorthwydd / LSO

Mrs Lianne Jones

Cynorthwydd / LSO

Miss Kirsty Thomas

Swyddog Lles / Wellbeing Officer

Mrs Ruth Morton

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

Miss Emily Morgan

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

Mrs Donna Nash           Cynorthwydd /LSO                                                                                          

 

 

Non- Teaching Staff

 
Mrs Rachel Thomas  Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Mr Andrew Owen Swyddog Safle / Premises Officer

Mrs N. Owen

Mrs. R. Morton

Mrs  K. Williams

Miss E. Morgan

Lunchtime Supervisory Assistants/Menywod Cinio

 

Top