Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff

 

   
Staff

Safle / Position

Mrs Ceri Llewellyn

Prifathrawes / Head teacher 

Mrs Catrin Coulthard

Dirpwy Brifathrawes / Deputy Head teacher

Miss Jenny Davies

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Ms Kirsty Williams

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Nicola Perrin

Athrawes / Teacher

Miss Rhian Jones

Athro / Teacher

Miss Laura Thomas

Athrawes / Teacher

Miss Emma Bartlett

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Miss Hannah Kembery

Ymyrraeth / Intervention 

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO

Mrs Ceri Davies

Cynorthwydd / LSO

Miss Shannon Wootten 

Cynorthwydd / LSO

Mrs Rachel Thomas

Cynorthwydd / LSO

Miss Clea Carey

Cynorthwydd / LSO

Mrs Lianne Jones

Cynorthwydd / LSO

Miss Kirsty Thomas

Swyddog Lles / Wellbeing Officer

Mrs Ruth Morton

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

Miss Emily Morgan

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

 

Non- Teaching Staff

Miss Kirsty Jones Uwch Swyddog Gweinyddol / Senior Admin Officer
Mr David Bostock  Swyddog Safle / Premises Officer

Mrs. J. Pothecary

Mrs. R. Morton

Mrs K. Williams

Mrs K. Jenkins

Miss E. Morgan

Lunchtime Supervisory Assistants/Menywod Cinio

 

Top