Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Tasg estynedig

Tasg 1 - Defnyddiwch y berfau gorchmynnol ar y mat geirfa i greu brawddegau addas. 

Tasg 2 - Meddylwch am berfau gorchmynnol eich hyn a crewch brawddegau gan defnyddio nhw.

 

Task 1 - Use the imperative verbs on the word mat to create your own sentences.

Task 2 - Think of your own imperative verbs and create sentences using them.

Top