Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Edrychwch ar y gwahanol fathau o eiriau.

 

Tasg 1

Tanlinellwch y geiriau sydd yn odli

 

Tasg 2

Ysgrifennwch baragraff yn egluro beth mae'r bardd yn disgrifio.

 

Tasg 3

Rhestrwch unrhyw eiriau rydych yn ansicr ohono. Dewch o hyd i'r ystyr

 

 

Top