Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Sialens

 Sialens yr wythnos / Weekly challenge

Mae'n ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yr wythnos hon a'r thema yw caredigrwydd. Mae'n bwysig ein bod ni'n garedig â phawb, p'un ai'ch teulu, ffrindiau, anifeiliaid neu phobl y gallwch chi eu pasio ar y stryd. Darllenwch y dolenni sydd wedi'u hatodi ac yna hoffwn i chi anfon llun o garedigrwydd ataf fel eich sialens. 

 

It is Mental Health Awareness day this week and the theme is kindness. It is important that we are kind to everyone, whether it is your family, friends, animals and people you may pass on the street. Read the links attached and then as this weeks challenge i would like you to send me a picture of kindness.

Top