Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Arbrofion Gwyddonol- Sience Experements

Arbrawf boddi neu arnofio

sink or swim experiment 

 

I gwblhau'r arbrawf hwn bydd yn rhaid i chi greu cwch naturiol fel y gwelir yn her 3 ar ein prif dudalen o’r wefan. Os nad ydych wedi gwneud cwch eto cliciwch ar y ddolen isod i fynd i ein prif dudalen. 

 

Cliciwch fan hyn i fynd syth ir prif adran o ysgol y goedwig!

 

Ar ôl i chi greu eich cwch byddwch yn barod i roi cynnig ar yr arbrawf hwn .

Am her ychwanegol beth am ychwanegu cargo?

Llenwch eich cwch gyda'r hyn y gallwch chi ddod o hyd iddo. Gallai fod yn gerrig mân, cnau, dail neu aeron

Ydych chi'n dal i arnofio neu ydy o wedi suddo gyda'r pwysau ychwanegol? Rhestrwch eich canfyddiadau i'r graff wedi atodi!

 

To complete this experiment you will have to create a natural boat as seen in challenge 3 on our main page. If you have not made a boat yet please click the link below to go our main page. 

 

Click here to go to the main page of the forest school section!

 

Once you have created your boat you will be ready to try this experiment .

For an extra challenge why not add some cargo?

Load your boat with what ever you can find outside it could be small pebbles, nuts, leaves or berries

Does you boat still float or has it sunk with the added weight? List your findings into the graph attached!

Adnoddau Arnofio neu sudd / Sink or swim resources

 

Arbrawf blodyn dau lliw wahanol 

Science Experiment for two coloured Daisy 

 

 

 

COLOR CHANGING FLOWERS Easy Kids Science Experiment

A fun and easy science project for kids of all ages! Learn how quickly flowers drink water and what effect food colouring has on their petals.

 Arbrawf Gwenynen 

Bee Experiment 

 

 

 

Arbrawf tywydd gan defnyddio Pine Cone

Weather experiment using Pine Cones  

 

 

Pinecone Hygrometer - Experiment of the Week

You might turn to your local meteorologist for your forecast. How about a pinecone?

Arbrawf Lliw Dail

Leaf Colouring Experiment 

 

 

 

 

Leaf Color Chromatography

Why leaves change color in the fall and an experiment to visualize their pigments!

Arbrawf Cydbwyso Pili Pala 

Balance Butterfly Experiment 

 

 

 

Cydbwyso Pili Pala - Balancing a Butterfly

Top