Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Statistics / Ystadegau

Solve comparison, sum and difference problems using information presented in a line graph / Datrys problemau cymhariaeth, swm a gwahaniaeth gan ddefnyddio gwybodaeth a gyflwynir mewn graff llinell.
 

Top