Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Tag ysgrifennu creadigol / Creative writing task

Ysgrifennwch adolygiad ar y ffilm ddiwethaf rydych wedi gwylio. Peidiwch â gwario mwy na chwarter eich ysgrifennu yn ail-adrodd plot y ffilm. Dylai eich adolygiad ganolbwyntio ar eich barn chi am y ffilm / Write a review on the last film you watched. Do not spend more than one quarter of your writing retelling the plot. Your review should focus on your opinion of the film.

 

Top