Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Darllen a deall / Comprehension

Darllenwych y gwybodaeth am Ed Sheeran ac atebwch y cwestiynnau / Read the information about Ed Sheeran and answer the questions.

Bydd y plant yn gwybod pa taflennu i ddarllen ac ateb wrth edrych ar nifer y ser ar waelod y daflen / The children will know which sheets to read and answer by looking at the number of stars at the bottom of the page.

Top