Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Menter Bro Ogwr

Clwb Celf a Chrefft i ddisgyblion blwyddyn  2 Arts and Crafts Club for year  2 pupils @  Ysgol Calon y Cymoedd  Bob amser cinio Dydd Mawrth | Every Tuesday lunchtime £5 am  5 wythnos / £5 for 5 weeks Yn dechrau | Starting: 14.11.23

Linc bwcio: https://forms.gle/5UURax5dqvhP75ze6

Top