Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Tasgau/ Tasks

Create a timeline using the information in the PDF

Create a Powerpoint on an era of your choice from the time line (use Hwb) / Powerpoint ar oes eich dewis o'r llinell amser (defnyddiwch Hwb)

Cofiwch i gynnwys:

  • Teitl 
  • Is-teitlau
  • 3/4 ffaith o dan pob is-teitl
  • Lluniau a diagramau
  • Llwyth o liw

 

Remember to include:

  • Title
  • Subheadings
  • 3/4 facts under each subheading
  • Pictures and diagrams
  • Lots of colour
Top