Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Tasg 1 - Tanlinellwch unrhyw eiriau sydd yn odli, wedyn chwiliwch am unrhwy eiriau arall sydd yn odli gyda'r gweirau sydd wedi'i thanlinellu / Underline any works that rhyme, then search for any other words that rhyme with the words you have underlined.

 

Tasg 2 - Cymerwch unrhyw eiriau o'r gerdd yr ydych chi'n hoffi a fyddech yn defnyddio mewn cerdd eich hun a chreu banc geiriau / Take out any words from the poem that you like and would use in your own poem and create a word bank.

Top