Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy & Communication

Storiau / Stories

 

Mae gwrando a gwylio straeon Cymraeg yn ffordd wych o sicrhau bod eich plentyn yn clywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio bob dydd. Beth am wylio'r fideo gyda'ch plentyn? Dyma rai straeon y mae staff yn Calon y Cymoedd wedi'u creu....

 

Listening and watching Welsh stories are a great way of making sure your child hears Welsh being used on a daily basis. How about watching the video with you child? Here are some stories that staff at Calon y Cymoedd have created .....

Mae gan bawb Ofidau - Llyfr 

Covid-19 story book, ‘Mae gan bawb Ofidiau’’- https://www.youtube.com/watch?v=3jCUb9Kik0Y

 

We believe it will be a useful tool to help parents talk about the subject with children and help them to manage their emotions, especially with the return to school.

 

Oxford University Press and Rily have worked together with the author Jon Burgerman to provide this digital resource, free of charge, to the end of 2020. Here is the link to the English language e-book - https://home.oxfordowl.co.uk/

Amser stori gyda Miss Kembery - Y Twits Penod 1,2 a 3

Hello a croeso ir stori Y Twits - Penod 1,2 a 3 - Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd nad ydyn nhw byth yn ymolchi, mae nhw'n yml...

Amser stori Gyda Miss Kembery - Y Twits Penod 4, 5 a 6

Hello a croeso ir stori Y Twits - Penod 4, 5 a 6 - Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd nad ydyn nhw byth yn ymolchi, mae nhw'n ym...

Amser stori gyda Miss Kembery - Y Twits Penodau 7,8,9,10,11 a 12

Hello plant Ysgol Calon y Cymoedd a chroeso ir stori Y Twits - Penodau 7, 8, 9,10,11 a 12- Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd na...

Amser stori gyda Miss Kembery - Twits Penodau 13,14,15,16,17 a 18

Hello plant Ysgol Calon y Cymoedd a Chroeso ir stori Y Twits - Penodau 13 -18 - Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd nad ydyn nhw ...

Amser stori Gyda Miss Kembery - Y Twits - Penodau 19 - 22

Hello plant Ysgol Calon y Cymoedd a Chroeso ir stori Y Twits - Penodau 19 - 22 Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd nad ydyn nhw b...

Amser stori gyda Miss Kembery - Y Twits Penod 23 - Penod Olaf

Hello a croeso Plant Ysgol Calon y Cymoedd ir stori Y Twits - Penod 23 - penod olaf Mae Mr a Mrs Twit yn hollol ffiaidd. Mae'n nhw'n drewi oherwydd nad ydyn ...

Amser stori Miss Carey- Pan wenodd y lleuad

Diwrnod Elfed- YGG CYC

Amser stori gyda Mr Ellis - Beth Nesaf?

Caneuon / Songs

 

Mae gwrando, ymuno a pherfformio gweithredoedd i ganeuon yn gam pwysig i ddatblygu wrth inni ddatblygu Iaith newydd. Ac mae'n hwyl. Dyma rai caneuon y mae staff yn Calon y Cymoedd wedi'u creu .....

 

Listening, joining in, and performing actions to songs is an important development stepping stone as we develop a new Language. And it is fun. Here are some songs that staff at Calon y Cymoedd have created.....

Me welais Jac y do- YGG CYC

Top