Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Amcangyfri cynhwysedd / Estimating capacity

Amcangyfrifwch gynhwysedd rhai potelu a jygiau, wedyn mesurwch i weld pa mor gywir oedd eich amcangyfrifon / Estimate the capacity of some bottling and jugs, then measure to see how accurate your estimates were.

 

Dangoswch eich canlyniadau ar y daflen sydd wedi'i atodi / Note your results on the work sheet that is attatched.

 
 

 

Top