Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Clychau'r Gog

Croeso i ddosbarth Clychau'r Gog:

 

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar ein dosbarth ni.

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cynoedd remote learning website. Here you will find information on how support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

Fideo i'ch croesawu yn ôl/A video to welcome you back

Still image for this video

Adroddiadau - End of school reports

 

Annwyl Rieni/Gofalwyr,
Rydym wrthi yn trafod a chynllunio adroddiadau diwedd tymor eich plant. Fel arfer, mae’r plant yn cael mewnbwn i’w hadroddiadau ac roeddem yn teimlo eleni, er gwaetha’r sefyllfa, ein bod am barhau gyda’r arfer hwn. Rydym felly wedi penderfynu mai’r ffordd gorau o gasglu gwybodaeth yw i osod tasg gartref. Seilir y dasg ar 4 diben y Cwricwlwm i Gymru. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau i gefnogi chi a’ch plentyn/plant gyda’r dasg. Os oes unrhyw pryderon neu gwestiynau gennych, cysylltwch ag athrawon dosbarth eich plant ac mi fyddent yn medru eich cefnogi ymhellach.Dear Parent/Guardian,

We are currently considering and preparing our school end of year reports for your children. Our usual practise is to ask our learners to have input into their reports and despite the current circumstances, we feel that this is something we would very much like them to continue to do. With this in mind, we have decided that the best way to gather the information is by setting the children a home task. The task will be based on the 4 purposes of the new Curriculum for Wales. We have produced a set of guidelines to help you support your children with this task. If you have any questions or concerns, please contact your child/children’s class teacher who will be able to give you further guidance.

Diolch,
Mrs Catrin Coulthard
(Acting Head Teacher)

Neges gan Mrs Cornish

Message from Mrs Cornish

18.5.2020

Bore da Blwyddyn 4. Mae fy ngwersi rhifedd a llythrennedd am yr wythnos hon wedi eu lanwytho ar 'Goggle Classrooms' yn barod i chi. Efallai bydd angen i chi lawrlwytho'r fideos ac agor nhw ar wahan er mwyn eu gweld. Mwynhewch eich wythnos!

Good morning Year 4. My weekly numeracy and literacy lessons have been uploaded onto 'Goggle Classrooms' for you. You may need to download the videos and open them separately before you can watch them. Enjoy your week! Diolch :)

 

 

Gwybodaeth i rieni / Information for parents
Dydd Llun / Monday (20/04/20)
Dydd Mawrth / Tuesday (21/04/20)
Dydd Mercher / Wednesday (22/04/20)
Dydd Iau / Thursday (23/04/20)
Dydd Gwener / Friday (24/04/20)
Dydd Llun / Monday (27/04/20)
Dydd Mawrth / Tuesday (28/04/20)
Dydd Mercher / Wednesday (29/04/20)
Dydd Iau / Thursday (30/04/20)
Dydd Gwener / Friday (01/05/20)
Dydd Llun / Monday (04/05/20)
Dydd Mawrth / Tuesday (05/05/20)
Dydd Mercher / Wednesday (06/05/20)
Dydd Iau / Thursday (07/05/20)
Dydd Gwnener / Friday (08/05/20)
Dydd Llun / Monday (11/05/20)
Dydd Mawrth / Tuesday (12/05/20)
Dydd Mercher / Wednesday (13/05/20)
Dydd Iau / Thursday (14/05/20)
Dydd Gwener / Friday (15/05/20)
Dydd Llun / Monday (18/05/20)
Dydd Mawrth / Tuesday (19/05/20)
Dydd Mercher / Wednesday (20/05/20)
Dydd Iau / Thursday (21/05/20)
Dydd Gwener / Friday (22/05/20)
Dydd Llun / Monday 01/06/20 
Dydd Mawrth / Tuesday 02/06/20
Dydd Mercher / Wednesday 03/06/20
Dydd Iau / Thursday 04/06/20
Dydd Gwener / Friday 05/06/20
Dydd Llun / Monday 08/06/20
Dydd Mawrth / Tuesday 09/06/20
Dydd Mercher / Wednesday 10/06/20
Dydd Iau / Thursday 11/06/20
Dydd Gwener / Friday 12/06/20
Dydd Mawrth / Tuesday 16.06.20
Dydd Mercher / Wednesday 17.06.20
Dydd Iau / Thursday 18.06.20
Dydd Gwener / Friday 19.06.20
Dydd Llun / Monday 22.06.20
Dydd Mawrth / Tuesday 23.06.20
Dydd Mercher / Wednesday 24.06.20
Dydd Iau / Thursday 25.06.20
Dydd Gwener / Friday 26.06.20
Dydd Llun / Monday 29.06.20
Dydd Mawrth / Tuesday 30.6.2020 

Dydd Mercher / Wednesday 1.7.2020

Dydd Iau / Thursday 2.7.2020
Dydd Gwener / Friday 03.07.20
Dydd Llun / Monday 06/07/20
Dydd Llun / Monday 13/07/20
Dydd Mawrth / Tuesday 14/07/20
Gweithgareddau Prosiect/ Project Activities
Sillafu / Spelling
Top