Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Ein gweledigaeth Ysgol / Our School Vision

Ein nod yn Ysgol Gymraeg Calon y Cymoedd yw darparu dulliau arloesol a dynamig o addysgu sy’n galluogi disgyblion i ddatblygu’r sgiliau gydol oes sy’n angen rheidiol er mwyn llwyddo yn y byd digidol sy’n newid.

Rydym yn deulu hapus a chroesawgar gyda disgwyliadau uchel, gwerthoedd positif a gwelliant parhaol. Rydym yn darparu cymuned ofalgar, garedig a chynhwysol.

Mae pob plentyn yn gyfartal ac rydym yn ymroddedig i’r nod o sicrhau rhagoriaeth unigol, cyflawniad a llwyddiant i bawb.

 

At Ysgol Gymraeg Calon y Cymoedd, our aim is to provide innovative methods and dynamic approaches to teaching that enable pupils to develop lifelong skills that are urgently needed in order to succeed in the changing digital world.
We are a happy and welcoming family with high expectations, positive values ​​and continuous improvement. We provide a caring, kind and inclusive community.
All children are equal and we are committed to the goal of individual excellence, achievement and success for all.
Top