Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Defnyddiwch eich dychymyg i ddisgrifio personoliaethau'r ddwy Anti. Ydyn nhw'n gas? Ydyn nhw'n neis ac yn garedig? Sut fydden nhw'n trin eu nithoedd a'u neiaint? A fyddent yn gwneud iddynt wneud llwyth o dasgau? A fyddent yn coginio ac yn pobi ar gyfer eu nithoedd a'u neiaint?

 

Use your imagination to describe the Aunties personalities. Are they nasty? Are they nice and kind? How would they treat their nieces and nephews? Would they make them do loads of chores? Would they cook and bake for their nieces and nephews?

Top