Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Tasg estynedig

Casglwch ffyn y tu allan. Faint o siapiau 3D allwch chi eu gwneud? Defnyddiwch dâp masgio neu linyn i glymu corneli gyda'i gilydd. Beth yw'r siâp neu'r strwythur mwyaf y gallwch chi ei wneud?

 

Collect sticks outside. How many 3D shapes can you make? Use masking tape or string to tie corners together. What is the biggest shape or structure you can make?

Top