Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Dewiswch lefel sydd mwyaf addas i chi. Cofiwch herio eich hun!

 

Choose a level that is most suited to you. Remember to challenge your self!

 

*     mwyaf haws/ easiest

**   canolog / middle

***  mwyaf galed / hardest

Top