Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Ysgrifennwch portread 

 

Defnyddiwch eich cynllun, eich rhestr o gymariaethu a'ch dychymyg i ysgrifennu portread o Anti o’ch ddewis.

 

Meini prawf llwyddiant:

Brawddegau llawn yn cynnwys cysyllteiriau megis 'ond' 'felly' ac yna' 

 

Paragraffau

 

Cymariaethau

 

Disgrifio golwg, personoliaeth a gwaith y cymeriad

 

 

Write a portrait

 

Use your plan, your list of similes and your imagination to write a portrait of an Aunty of your choice. 

 

Success Criteria

Full sentences using connectives 'ond' 'felly' and 'ac yna'

 

Paragraphs

 

Similes

 

Describe the characters image, personality and job

Top