Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Ffransiynnau, Degolion a Chanrhannau / Fractions, Decimals and Percentages

Ateb y daflen sydd wedi'i atodi - defnyddiwch y ddogfen Word fel cymorth os ydych eisiau / Answer the quwstions on the attatched sheet - use the Word document attatched for support if needed

 

 

Top