Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Sir Alan Lord has given each of you £300. You must calculate how many chocolate bars you can make out of the £300. 
Next, I want you to go back to your calculation of how much your chocolate bar would cost. Is this price high enough to make a profit?

Now to make a profit, you have to have sold your chocolate bars and made more than £300. 
If your first price isnt high enough to make a profit, how much do you think you should sell it for and why? 

 

Mae Syr Alan Lord wedi rhoi £ 300 i bob un ohonoch. Rhaid i chi gyfrifo faint o fariau siocled y gallwch chi eu gwneud o'r £ 300.
Nesaf, rwyf am ichi fynd yn ôl at eich cyfrifiad o faint fyddai cost eich bar siocled. A yw'r pris hwn yn ddigon uchel i wneud elw?

Nawr i wneud elw, mae'n rhaid eich bod chi wedi gwerthu'ch bariau siocled a gwneud mwy na £ 300.
Os nad yw'ch pris cyntaf yn ddigon uchel i wneud elw, faint ydych chi'n meddwl y dylech ei werthu amdano a pham?

Top