Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Stori y gofod/ Space story

 

Rwyf am i chi ddychmygu eich bod yn ofodwr ar eich taith gyntaf i'r gofod. Meddyliwch sut y byddech chi'n teimlo - a fyddech chi'n nerfus, yn gyffrous, yn ofni'r anhysbys, yn rhagweld beth sydd i ddod? Beth fyddech chi'n ei wisgo? Disgrifiwch eich siwt ofod, y roced, sut olwg sydd ar ofod a sut olwg fydd ar y Ddaear o'r gofod.


Esboniwch pam rydych chi'n mynd i'r gofod a beth mae'ch cenhadaeth yn ei olygu. Beth ydych chi'n ei weld yn y gofod? A oes unrhyw synau? A oes unrhyw arogleuon? Ydych chi'n bwriadu glanio ar blaned? Os felly pa blaned, sut olwg sydd arni, sut mae'r tymheredd ar y blaned.

Byddwch yn greadigol a byddwch yn ddychmygus!

 

I want you to imagine that you are an astronaut on your first mission to space. Think about how you would be feeling - would you be nervous, excited, scared of the unknown, anticipating what's to come. What would you be wearing? Describe your space suit, the rocket, what space looks like and what the Earth might look like from space. 

 

Explain why you're going to space and what you mission involves. What do you see in space? Are there any noises? Are there any smells? Do you intend on landing on a planet? If so which planet, what does it look like, what is the temperature like on the planet.

 

Be creative and be imaginative!

 

Top