Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd / Literacy

Ysgrifennwch disgrifiad o swydd y dihiryn. Oes swydd ganddo? Sut mae'n treulio'i amser? Beth mae'n hoffi gwneud? Beth sy'n gas ganddo? 

 

Write a description of your villains job. Do they have a job? How do they spend their days? What do they enjoy doing? What do they not enjoy doing?

Top