Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Enfys yn y ffenest

 

Darllenwch trwy'r gerdd yma ar lafar. Meddyliwch beth yw ystyr pob pennill y gerdd. Yna, dewiswch unrhyw eiriau sy'n anghyfarwydd i chi a cheisiwch ddarganfod eu hystyr. Gallwch ddefnyddio geiriadur neu thesawrws ac ysgrifennwch y geiriau a'u hystyr er mwyn eich atgoffa.

 

Read the poem out loud. Think about what each verse of the poem means, does it have any meaning? Then, pick out any words that are unfamiliar to you can try and find out the meaning of the words. You can use a dictionary or thesaurus to do this. Remember to write down these words, along with their meaning to remind you, in preperation for the next few tasks throughout the week.

Top