Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd / Literacy

Ysgrifennwch portread 

 

Defnyddiwch eich cynllun, eich rhestr o gymariaethu a'ch dychymyg I ysgrifennu portread o'ch cymeriad. Cofiwch mae croeso I chi defnyddio Miss Trunchball os dydych chi ddim yn gallu meddwl am un eich hun. 

 

Meini prawf llwyddiant:

Brawddegau llawn yn cynnwys cysyllteiriau megis 'ond' 'felly' ac yna' 

 

Paragraffau

 

Cymariaethau

 

Disgrifio golwg, personoliaeth a gwaith y cymeriad

 

 

Write a portrait

 

Use your plan, your list of similes and your imagination to write a portrait of your chosen character. Remember you are welcome to use Miss Trunchball if you couldn't think of your own. 

 

Success Criteria

Full sentences using connectives 'ond' 'felly' and 'ac yna'

 

Paragraphs

 

Similes

 

Describe the characters image, personality and job

Top