Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Byddai'n ddiolchgar os gallwch cwblhau'r tasg yma oherwydd gallwch mynd ar daflen yma lan gyda chi i flwyddyn 6 er wmyn i Miss Thomas dysgu mwy amdanoch.

 

I would be most grateful if you could complete this task as you can take it up to Year 6 with you for Miss Thomas to learn more about you.

Top