Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Dant y Llew

Ŵy ar Lwy

Still image for this video
Cydbwyso ŵy ar lwy gan gerdded o gwmpas am 30 eiliad neu'n fwy.
Balance and egg on a spoon and walk around for 30 seconds or more.

Hercian am 20 eiliad / hop for 20 seconds

Still image for this video

Sawl naid seren gallwch chi wneud mewn munud?/How many star jumps can you do in a minute?

Still image for this video
Top