Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Lili

Ŵy ar lwy

Still image for this video
Cydbwyso ŵy ar lwy gan gerdded o gwmpas am 30 eiliad neu'n fwy.
Balance and egg on a spoon and walk around for 30 seconds or more.

Symud dŵr o un bwced i’r llall mor gloi a gallwch / Move water from one container to another as quick as you can

Still image for this video

Driblo pêl i mewn ac allan o rwystrau yn yr ardd

Still image for this video
How quickly can you dribble the ball in and out of obstacles in the garden? You have to dribble down and then back up.
Top