Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd / Numeracy

Bydd angen partner i chwarae'r gem yma, beth am chwarae yn erbyn ffrind yn y dosbarth ar app rhithwir? 

 

You will need a partner to play this game, what about a friend from our class on a virtual app?

Top