Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Cystadlaethau

 

Mae criced cymru newydd lansio cystadleuaeth i blant cymru mewn phartneriaeth â chriced Morgannwg.Os hoffech cymrud rhan yn yr cystadleuaeth yma clickiwch ar yr link isod am mwy o wybodaeth www.cricketwales.org.

 

 

 

Cystadleuaeth CRhA/PTA Competition

Her Lles Charlie Waller Memorial Trust/

Charlie Waller Memorial Trust Challenge

 

Dyma Her Lles i Ysgolion Cynradd gan y Charlie Waller. Memorial Trust. Mae'r her yn para tan ddydd Llun Mai 25ain. Mae gwybodaeth am yr her ar y ddolen isod a sut i gystadlu. Mae plant sy'n cystadlu yn cael cyfle i ennill pecyn gweithgaredd archarwr i ddau. Bydd yr ail orau yn derbyn pecyn gweithgareddau 'Sharky and George' neu crys-t 'Smile and pass it on'. Rhowch wybod i fi os ydych chi'n cofrestru ac anfonwch eich pum llun er mwyn i ni allu eu dathlu.

Here is a Wellbeing Challenge for Primary Schools from the Charlie Waller Memorial Trust. The challenge is running until Monday May 25th. Information on the challenge is on the link below and how to enter. Children that enter are in with a chance to win a superhero activity pack for two. Runners up will receive a 'Sharky and George' acitvity pack or a 'Smile and pass it on' t-shirt. Please let me know if you enter and send your five photos so we can celebrate them.

http://content.delivra.com/etapcontent/TheCharlieWallerMemorialTrust/attachments/PRIMARY%20Wellbeing%20challenge%20pack%202020.pdf

Diolch

Her 2.6 Ysgol Calon Y Cymoedd

Miss Martin yn loncian am 26 eiliad

Still image for this video
Top