Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd / Literacy

Poster Yn Eisiau: Dychmygwch bod Siswrn wedi goroesi ac yn parhau i ddinistrio'r goedwig. Gwnewch boster Yn Eisiau er mwyn ei ddal. Pwy sydd wedi creu'r poster? Beth yw'r gwobr am ddal Siswrn? Cofiwch i gynnwys llun a disgrifiad manwl ohono. Esboniwch pam mae eisiau. 

 

Wanted Poster: Imagine that scissors survived and continued to wreak havoc in the forest. Create a WANTED poster for his capture. Who might have created the poster? What could the reward for capture be? Remember to include a sketch and detailed description of him. Explain why he is ‘WANTED’.

Top