Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Tasgau / Tasks

Order the British timeline / Trefnwch llinell amser Prydeinig

 

Create a Powerpoint on an era of your choice from the time line (use Hwb) / Powerpoint ar ac oes eich dewis o'r llinell amser (defnyddiwch Hwb)

 

Create an information leaflet about a religious festival of your choice / 

Creu taflen wybodaeth am ŵyl grefyddol o'ch dewis

 

Cofiwch i gynnwys:

  • Teitl 
  • Is-teitlau
  • 3/4 ffaith o dan pob is-teitl
  • Lluniau a diagramau
  • Llwyth o liw

 

Remember to include:

  • Title
  • Subheadings
  • 3/4 facts under each subheading
  • Pictures and diagrams
  • Lots of colour

 
Top