Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gwersi We - 10 am 3

Gwersi We - Cymraeg yn y Gatref

Croeso ir adran Dysgu Cymraeg Gwersi We, mae'r adran yma or wefan yn llawn gwersi i cefnogi chi yn ar eich taith dysgu cymraeg.

 Welcome to the Internet Welsh learner Lessons, This section of the website is full of helpful online lessons to help support you on your Welsh language journey.   

 

Gwersi - 10 am 3

 

 

Pob Dydd Gwener am 3 pm bydd y Gwers dygu cymraeg yn cael eu llwytho live ar grŵp facebook,

Mae'r pob gwers yn cynnig yr siawns ir dysgwyr dysgu am geirfa, gramadeg a hefyd cynghorion ar ynganu.

Gallwch hefyd defnyddio yr hystod gynhwysfawr o adnoddau digidol sydd yn cael eu darparu ar ei wefan.

 

Every Friday at 3pm on the learn welsh facebook page a  welsh language video tutorial is streamed live.These taster lessons introduce basic vocabulary and grammer, along with pronunciation tips, and are a great way of starting to learn the language, or revising what you've already learned.

You can follow up with a comprehensive range of digital resources!

 

Cyflwyniad i wersi dysgu Gymraeg - Learn Welsh Introduction

Gwers 2 - Lesson 2

Gwers 3 - Lesson 3

Gwers 4 - Lesson 4

Gwers 5 - Lesson 5

Gwers 6 - Lesson 6

Gwers 7 - Lesson 7

Gwers 8 - Lesson 8

Gwers 9 - Lesson 9

Gwers 10 - Gwers 10

Gwers 11 - Lesson 11

Gwers 12 - Lesson 12

Gwers 13 - Lessons 13

Gwersi gyda Miss Kembery

Gwers 1

Beth wyt ti'n hoffi ? - What do you like?
Gwers 1 - Ddiddordebau Rydym yn mynd i canolbwyntio ar ..... Cwestiwn Agoriadau ateb Rhestr Hobiau neu ddiddordebau Rheswm
Lesson 1 - Interests and Hobbies - Question, Sentence Openers, Hobbies list, reason fo enjoying

Gwers 1 

Top