Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Blodyn yr Haul

Dosbarth Blodyn yr Haul 

 

 

 

Croeso i ddosbarth Blodyn yr Haul,

 

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar gyfer ein dosbarth ni.

 

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd

remote learning website.

Here you will find information on how to support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

Wythnos 5 / Week 5
Gweithgareddau / Activities 
Dydd Llun / Monday
Dydd Mawrth / Tuesday
Dydd Mercher / Wednesday
Dydd Iau / Thursday 
Dydd Gwener / Friday 
Wythnos 4 / Week 4
Gweithgareddau / Activities 
Dydd Llun / Monday
Dydd Mawrth / Tuesday
Dydd Mercher / Wednesday 
Dydd Iau / Thursday 
Dydd Gwener / Friday 

Annwyl rieni/gofalwyr,

Fel ysgol, rydym yn ceisio cefnogi ein teuluoedd i orau ein gallu yn ystod yr adeg rhyfedd hon. Er mwyn sicrhau ein bod yn llwyddo, a fyddech mor garedig a llenwi yr holiadur isod. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni.


Dear parents/carers,
As a school we are striving to support our families as best we can during these strange times. In order for us to succeed in this, we would very much appreciate your opinion. Could you therefore complete a short questionnaire. The link is attached below.

Diolch yn fawr :)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k93CvBCKapZFmYhWirGu3stUQ1VBM0FaMkVMRE44UVZXRkhSR1BORkpNTS4u

 

Wythnos 3 / Week 3

 

Gweithgareddau / Activities 
Dydd Llun / Monday

Dydd Mawrth / Tuesday

 

Dydd Mercher / Wednesday
Dydd Iau / Thursday
Dydd Gwener / Friday
Wythnos 2 / Week 2

Trosolwg pythefnosol / Forrnight Overview

Gweithgareddau / Activities
Dydd Llun / Monday
Dydd Mawrth / Tuesday
Dydd Mercher / Wednesday
Dydd Iau / Thursday
Dydd Gwener / Friday
Top