Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Write a recipe / Ysgrifennu rysait

Write a recipe for your favourite meal. Include all the ingredients and equipment you would need to cook the meal. Finally, you will need to write the method, step by step / Ysgrifennwch rysáit ar gyfer eich hoff bryd o fwyd. Cynhwyswch yr holl gynhwysion ac offer y byddai eu hangen arnoch i goginio'r pryd o fwyd. Yn olaf, bydd angen i chi ysgrifennu'r dull, cam wrth gam.

Top