Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Sialens

Sialens / Challenge

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi ychwanegu nifer o wahanol bethau i ein capsiwlau amser. Yr wythnos hon, rwyf am inni feddwl am orffen ein capsiwlau amser trwy ychwanegu un peth olaf!
 

Nid oes unrhyw reolau ar gyfer yr her capsiwl amser diwethaf hwn! Rwyf am i chi ddewis 1 peth arall i'w ychwanegu a gall fod yn UNRHYW BETH ydych eisiau - byddwch yn greadigol, byddwch yn ddychmygus!
 

A wnewch chi ychwanegu llun o'ch anifail anwes, erthygl ar bapur newyddion ddiweddar, un o'ch hoff deganau, darn o ddillad? Beth bynnag rydych chi am ei gynnwys, ewch amdani a'i chynnwys!

 

Cofiwch anfon lluniau ataf, rwy'n edrych ymlaen at weld yr hyn rydych chi i gyd wedi'i ddewis!

 

Over the last few weeks we have added a number of different things into our time capsules. This week, I want us to think about finishing our time capsules by adding one last thing! 

 

There are no rules for this last time capsule challenge! I want you to chose 1 more thing to add and it can be ANYTHING you like - be creative, be imaginitive! 

 

Will you add a picture of your pet, a recnet news paper article, one of your favourite toys, a piece of clothing? Whatever you want to include, please go for it and include! 

Remember to send me pictures, I am looking forward to seeing what you have all chosen!  

Top