Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Creu map meddwl, nail a'i yn defndyddio'r gair 'Enfus' fel ffocws neu os hoffech chi ysgrifennu eich cerdd am rywbeth arall, defndyddiwch y gair yna fel canolbwynt eich map meddwl. Nodwch unrhyw eiriau rydych chi'n meddwl am sy'n seiliedig i'r gair yn ogystal a unrhyw berfau, ansoddeiriau a geiriau sy'n odli.

 

Create a mind map either using the word 'Enfus' as a focus or if you would like to use something different as a focus for your poem then use that word as the centre of your mind map. Note any words that you can associate with your focus word, any adjectives, verbs, smilies and any rhyming words.

Top