Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Cwis/Quiz

Cwis - Wyt ti yn gallu Dyfalu pa aelod o staff sydd yn y lluniau yma? 

Quiz - Can you guess which member of staff is in these pictures?

 

Edrychwch yn ofalus ar y lluniau a cheisiwch ddyfalu pa aelod o staff sydd yn y llun.

 

Defnyddiwch y Linc sydd wedi eu cysylltu i bleidleisio a rhoi atebion. Bydd y plant sydd yn dyfalu'r mwyaf o atebion cywir yn ennill tystysgrif. Pob lwc!

 

Look carefully at the pictures and try to guess which member of staff is in the picture.

 

Use the link provided to vote and give answers. The children who guess the most correct answers will earn a certificate. Good Luck!

Llun A

Llun B

Llun C

Llun Ch

Llun D

Llun Dd

Llun E

Llun F

Llun Ff

Llun G

Llun Ng

Llun H

LLun I

Top