Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Fideos Gwyddoniaeth / Science Videos

Gwyddoniaeth Sleim

Be am wneud dy sleim dy hun?

Y synhwyrau

Fideo i blant Cymru gyda gyda Dr Alwena Morgan, Uwch-ddarlithydd Biofeddygaeth Prifysgol Abertawe, yn esbonio'r synhwyrau.

Sut mae sain yn gweithio

Sut i greu Draig 3D

Mae lincs i brintio'r ddraig ar wefan s4c.cymru/boom -pob lwc a phaid llosgi!

Swigod

Beth yw gwyddoniaeth swigod?

Gwir neu Wirion: Ianto vs Pysgodyn

Mae pysgodyn yn fwy clyfar na ti'n meddwl!

Top