Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science & Technology

Beth yw Gwyddoniaeth

Beth Yw Gwyddoniaeth? Prifysgol Caerdydd What is Science (Welsh) Cardiff University

Gall Gwyddoniaeth fynd â chi i bobman

Mae annog plant i wneud eu gorau mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol yn gallu mynd â nhw i bobman yn eu gyrfa. Edrychwch ar y fideo Gall Gwyddoniaeth fynd â chi i bobman gyda'ch plant gartref i ddysgu rhagor.

A lifetime of science

Hwb
Ap/Gemau / Apps/Games
Top