Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Creu ffeil ffeithiau o blaned o'ch ddewis / Create a fact file on a planet of your choice

 

Gallwch cynnwys:

 • Enw'r planed
 • Pam oeddech chi wedi dewis y planed yna
 • Maint y planed
 • Ffeithiau diddorol am y planed
 • Sawl lleuad sydd gan y planed?
 • Pa mor bell yw hi o'r haul ac o'r Ddaear?

 

You could include:

 • Name of the planet
 • Why you chose to research that planet
 • Size of the planet
 • Interesting facts about the planet
 • How may moons does the planet have
 • How far it is away from the sun and from Earth
Top